İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kocaeli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan AFAD, misyonunu; “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” şeklinde belirlemiştir.

Depremler, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, kuraklıklar, fırtınalar, tsunamiler ve diğer birçok afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Ancak bu yıkıcı etkilere karşı koyma ve hızlı bir şekilde ayağa kalkma yeteneğini arttırmak ve insan ve mekânların dirençli olmasını sağlamak, afetlerin zararlarını ve afet sonrası toplumun ayağa kalkma süresini minimize edecektir. Bu bakış açısıyla belirlenen AFAD misyonu, “Beklenmeyene hazırlıklıyız” sloganı ile tamamlanmıştır.

 

Vizyonumuz:

“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak.” şeklinde belirlenmiştir.

AFAD bu vizyonuyla; risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemine haiz, hizmet sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, uluslararası düzeyde güçlü ve afet yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden bir kurum olmayı öngörmektedir.

 

Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü de bu misyona ve vizyona uyarlı bir yaklaşımla afet ve acil durum farkındalığını Kocaeli yerelinde bireysel ve kurumsal anlamda yükselterek, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki çalışmalarda etkinliği, dinamizmi ve verimliliği artırma gayreti gütmektedir.