İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kocaeli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

TAMP-Kocaeli Zaman Takvimi

2015/7 sayılı TAMP-AYDES Genelgesine Göre Zamana Bağlı Çalışmalar

  1. Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları güncelleme işlemlerinden sonrasında her yıl Ocak ayı içerisinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze gönderilmesi,

Bunun için:

  • Planların, Genelge ekinde yer alan Ek 3 Şablonuna uygunluğu sağlanmalı,
  • Onay sürecinde Genelge ekinde yer alan Ek 5’teki iş adımları izlenmeli,
  • Planların izleme, kontrol ve değerlendirme mekanizması için Ek 8 Kontrol Çizelgesi kullanılmalı,
  • Ana Çözüm Ortakları güncelleme işlemleri sırasında kendi merkez teşkilatları ve Destek Çözüm Ortakları ile koordineli hareket etmeli,
  • Destek Çözüm Ortaklarından AYDES’e işlenmek üzere talep edilen bilgiler yazılı olarak alınmalı,
  • Periyodik güncelleme haricinde, personel, envanter vb. konularda meydana gelen değişiklikler ivedilikle AFAD İl Müdürlüğümüze ve Destek Çözüm Ortaklarına bildirilmeli.
  1. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında Genelge ekinde bulunan Ek 1 Afete Hazırlık Veri Giriş Takip Raporu doldurularak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze iletilmesi,
  2. HG Ana Çözüm Ortakları her yıl en az bir kez Destek Çözüm Ortaklarının katımıyla plan değerlendirme toplantısı ve hizmet grubu özelinde masabaşı tatbikatı gerçekleştirmesi,
  3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz koordinesinde il düzeyinde, yapılanmasında birlik müdürlüğü bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri koordinesinde bölgesel düzeyde olmak üzere yılda her biri birer kez gerçekleştirilecek toplam dört masabaşı ve saha tatbikatına iştirak edilmesi gerekmektedir.

TAMP-Kocaeli kurumsal paydaşlarına önemle duyurulur.