İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kocaeli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Kalıcı Konut-İşyeri İpotek Kaldırma

  • Kalıcı konut ve işyerlerinin geri ödemelerinde vadesinden önce kapatılan borçlar için kalan borç üzerinden % 20 indirim uygulanmaktadır.
  • Bu kapsamda borcun kapatılıp ipoteğin kaldırılması için;
  1. İlgili Bankadan geri ödemelerin bittiğini gösterir borç kapama yazısı,
  2. Depremde ağır hasar gören konutun/işyerinin bulunduğu İlçe Belediyesinden 1999 Depremi öncesi hak sahibinin ve eşinin adına Emlak Kaydı yazısı,
  3. Kalıcı Konut/işyeri tapusu ile,
  • Şahsen ya da satış vekâletnamesi ile İl Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.
  • İbraz edilen belgeler ve İl Müdürlüğümüzde yapılacak arşiv incelemesi ardından herhangi bir problemli durum tespit edilmediğinde ipoteğin kaldırılmasında sakınca bulunmadığına dair hazırlanan yazı aynı gün dağıtımlı olarak tapu müdürlüklerine ve banka şubesine postalanmakta, hak sahibine de elden verilmektedir.

 

Hak sahiplerine duyurulur.