İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kocaeli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

KOCAELİ’NDE AFETLERE DİREÇLİ ŞEHİRLER ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 11 Mayıs 2018

KOCAELİ’NDE AFETLERE DİREÇLİ ŞEHİRLER ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

BM Afet Risk Azaltma Birimi (UNISDR) tarafından yürütülen “Dirençli Şehirler Kampanyası” kapsamında düzenlenen "Afete Dirençli Toplum Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı" Başiskele The Ness Otelde gerçekleştirildi.

Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, AFAD Başkanımız Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı 2 gün sürecek çalıştaya BM temsilcileri, öğretim üyeleri, Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Kocaeli ve Yalova illerindeki Belediyelerden, AFAD İl Müdürlüklerinden ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden 60 uzman katıldı.

Çalıştaya AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, Başiskele Kaymakamı Atilla Katkay, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İl Emniyet MÜdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Müdürümüz Salim Tekoğul, diğer protokol mensupları ve gönüllüler eşlik etti.

Açılışta konuşan AFAD Başkanımız Dr. Mehmet Gülloğlu, "Yerel yönetimler afetlerde temel aktör. AFAD veya bakanlıklar gibi merkezi otoriteler gerek politika gerek bütçeyi organize etme anlamında çok önemli role sahip ancak afet konusunun öncelikle yerelde anlaşılması ve gerekli tedbirlerin alınması, toplumdaki bu farkındalığın yerelde artırılması çok önemli." diye konuştu.

Dirençli bir şehir oluşturmanın 3 temel kuralı olduğunu dikkati çeken Güllüoğlu, şunları kaydetti:
"Birincisi riski anlamak ve bilmek. Gaziantep'teki riskle İstanbul'daki risk, Yalova'daki riskle Antalya'daki risk birbirinden çok farklı. Birinde deprem daha önde görünürken diğerinde belki kuraklık, sel veya orman yangını gibi farklı afet türleri öne çıkabiliyor. İkinci olarak yerel yönetimlerin bu riski anladıktan sonra yatırım ve planlama yaparken her türlü yerel yönetim hizmetlerinin bu risklere göre yapılması. Üçüncü olarak da güvenli binalar ve güvenli tesisler. Bunlar yapılırsa afete daha dirençli şehirler ortaya çıkar ve afet olduğu zaman can ve mal kayıpları daha az olur."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu da şehirlerin afetlerden etkilenmemesi için devlete ve yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, Kocaeli'de pek çok afetin tedbirinin alınması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Son konuşmayı yapan Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy, çalıştayda ağırlıklı olarak acil durum öncesinde şehirlerde risk azaltma çalışmalarının gözden geçirileceğini, yerel yönetimlerin uygulamalarının paylaşılacağını, kentsel risk ve planlama gibi temel kavramların tartışılacağını söyledi.

Aksoy, Kocaeli'de çok önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Kocaeli İlimiz için risk azaltma bağlamında öncelikle ele alınması gereken konunun 1999 depreminden kalan hasarlı binalar olduğu da bir gerçektir. Yerel yönetimlerin risk azaltmadaki rolünün ele alındığı böyle bir çalıştayda Kocaeli özelindeki bu sorunun çözüm odaklı biçimde ele alınmasının yararlı olacağı aşikardır. Bu konuda Belediyelerimizle birlikte saha incelemesi dahil başlattığımız yeni çalışma tamamlandığında, sorunu çözme konusunda Belediyeler, AFAD ve Çevre ve Şehircilikle birlikte önemli mesafeler alınacağına inanmaktayız“ dedi